תפריט

מידע לרוכש

מצאתם את בית חלומותיכם? לפני שאתם מתחילים לתכנן ולעצב אותו, חשוב שתתמקדו באחד השלבים החשובים ביותר בעסקה – חתימה על החוזה. אילו סעיפים צריכים להיכלל בו, מה הבטוחות לעסקה, מה אחריותו של היזם – כאן תוכלו למצוא את כל המידע הנחוץ.

חוזה המכר של דירה חדשה מפרט את כל התנאים לעסקה, כולל מפרטים, תשלומים, בטוחות, תאריך מסירה ואחריות היזם. על פי חוק המכר (דירות), חוזה לקניית דירה חדשה חייב לכלול את המסמכים הבאים:
• חוזה מכר: הסכם למכירת הדירה בין היזם לביניכם. מחיר הדירה הנקוב בחוזה המכר חייב להיות סופי ולכלול גם את כל הסכומים הנלווים.
• תוכנית מכר: תרשים הדירה, קומות המרתף, הקרקע וגג הבניין.
• מפרט מכר: מפרט מילולי שכולל את תיאור הבניין, הדירה והשטחים המשותפים.
• נספח יידוע: היזם מחויב לצרף לחוזה מסמך שמפרט את זכויות הרוכש ואת היעדר הליווי הפיננסי (אם קיים).
• נספחים מיוחדים: מסמך שמפרט נושאים ייחודיים לפרויקט, כגון: היתר הבנייה, שינויים תכנוניים וכדומה.

הבטוחות לעסקה
על פי החוק ישנן שלוש אפשרויות עיקריות לבטוחות:
• ערבות בנקאית: מחושבת בהתאם לסך התשלומים בגין הדירה.
• פוליסת ביטוח: באמצעות הפוליסה היזם מבטח את כספי הרוכש בדומה לערבות מכר בנקאית.
• רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת הקונה: רישום הערת האזהרה קודם לכל הערה, עיקול, שיעבוד או זכויות של צד ג'.

קבלת הדירה ורישום בטאבו
בעת חתימת החוזה ודאו שהוגדר מועד למסירת מפתח הדירה. על פי החוק, היזם יכול לדחות את מועד מסירת הדירה עד ל-60 יום, ללא צורך בסיבה או במתן פיצוי. החל מהיום ה-61, הקונה זכאי לקבל פיצוי עבור כל יום איחור.
דרשו מן המוכר לציין בחוזה את התאריך שבו ישלים את רישום הבעלות על הדירה על שמכם במשרד רישום המקרקעין. ודאו שלא יוכללו בחוזה סעיפים מעורפלים בנושא, כגון רישום בטאבו במהלך שנה מרישום הבית כבית משותף, או במהלך שנה מגמר הפרצלציה

טיפול בליקויים
על פי החוק הטיפול בליקויים מתבצע בשתי תקופות:
• תקופת הבדק: במהלך תקופה זו הקבלן אחראי לתיקון ליקויים בדירה, כל עוד לא נגרמו על ידי הקונה. תקופת הבדק משתנה בהתאם לסוג הליקוי, והיא נמשכת בין שנה לשבע שנים.
• תקופת האחריות: תקופת האחריות, שנמשכת 3 שנים, מתחילה בתום תקופת הבדק. במהלך תקופה זו הדיירים אחראים להוכיח כי הליקוי נגרם על ידי הקבלן.

* האמור באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד מטעמכם.

הכנס פרטיך ונציגנו יחזור אליך בתוך 24 שעות

 אני מאשר קבלת הצעה במייל