הודעה למשקיעים

הודעה למשקיעים – אסיפה אפריל 2018

2018-04-11T12:17:28+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית") ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום א', 22.4.2018, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב משה אביב 1, אור יהודה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 29.4.2018, באותה שעה ובאותו מקום. פירוט הנושאים שעל סדר היום: 1.      אישור מדיניות תגמול. 2.      אישור תנאי כהונת והעסקת

הודעה למשקיעים – אסיפה אפריל 20182018-04-11T12:17:28+00:00
Font Resize
Contrast