הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

דילוג לתוכן