אוסישקין 37 רמה"ש

פרויקט תמ"א 38/2 של 16 יח"ד & 10 יח"ד מסחר ובניית מבנה מגורים
חדש הכולל כ- 45 יח"ד וחזית מסחרית.