אוסישקין 9-11 רמה"ש

מיקום: רמת השרון | יח"ד: 100 & 14 מסחר סיום מתוכנן: 2025

פרויקט תמ"א 38/2 של 30 יח"ד & 14 יח"ד מסחר על פני 2 בניינים המחוברים יחד בצורה של "ח" ובינוי של 100 יח"ד & 14 יח"ד מסחר.