השקמה בת ים

פרויקט פינוי בינוי הכול פינוי 2 מבני מגורים הכוללים 128 יח"ד ובניית 3 מבני מגורים הכוללים
468 יח"ד וכ – 1500 מ"ר מסחר.