התאנה-לוי אשכול קריית אונו

פרויקט פינוי בינוי, פינוי מתחם הכולל 15 קוטג'ים בנוסף למבנה טורי בן 4 קומות הכולל 40 דירות. בניית 2 מגדלים על שטח התאנה ובניין 1 על שטח לוי אשכול לרבות בניית מבנה ציבור. סה"כ כ 214 יח"ד.