כיכר העיר בת ים

הקמת פרויקט בעירוב שימושים הכולל כ-150 יחידות דיור, שטחי תעסוקה בשטח של כ-25,000 מ"ר, מסחר בשטח של כ-1,700 מ" וכמו כן מתן שירותי בניה עבור משרדי עיריית בת ים בשטח של כ-15,000 מ"ר