מגדלי אונו

מיקום: רח' לוי אשכול, קרית אונו | יח"ד: 90 | קומת מסחר | עסקת קומבינציה