קריית ספר

בית שמש: בניית 430 יח"ד + מרכז מסחרי קרית ספר:

בניית 2,600 יח"ד, בתי כנסת ומקוואות