הרימון – קרית אונו

מיקום: קרית אונו יח"ד: 110 סיום מתוכנן: 202

פרויקט פינוי של 32 יח"ד ובניית של 110 יח"ד על פני 2 בניינים