רוטשילד בת ים

מיקום: רח' רוטשילד, בת ים | יח"ד 550.

צפי תחילת ביצוע: 2020 סיום מתוכנן: 2025-2027 במסגרת התכנית

יהרסו 163 יח"ד ישנות הפרוסות על פני 12 מבנים, שחלקם מוגדרים כ"מבנים מסוכנים".

במקומם יוקמו 550 יח"ד, שטחי מסחר, תעסוקה ומלונאות