שבטי ישראל 17 תל אביב

פרויקט תמ"א 38/2 של 22 יח"ד & 8 יח"ד מסחר ובניית מבנה מגורים
חדש הכולל כ- 52 יח"ד ו-8 יחידות מסחר.