הכוזרי הרצליה

מיקום: הרצליה | יח"ד: 204 סיום מתוכנן: 2024

פרויקט פינוי של 66 יח"ד על פני 3 בנייני "רכבות" ובינוי של 204 יח"ד על פני 6 בניינים