הרימון - קרית אונו

הרימון – קרית אונו

פרויקט פינוי של 32 יח"ד ובניית של 110 יח"ד על פני 2 בניינים