רוטשילד בת ים

במסגרת התכנית יהרסו 163 יח"ד ישנות הפרוסות על פני 12 מבנים, שחלקם מוגדרים כ"מבנים מסוכנים". במקומם יוקמו 550 יח"ד, שטחי מסחר, תעסוקה ומלונאות

קרית אונו – הרימון

פרויקט פינוי של 32 יח"ד ובניית של 110 יח"ד על פני 2 בניינים

הכוזרי הרצליה

פרויקט פינוי של 66 יח"ד על פני 3 בנייני "רכבות" ובינוי של 204 יח"ד על פני 6 בניינים

עלית – שלב ב